Yazım Yayın İlkeleri

 - Sempozyum bildirilerinde Sobiad yazım yayın ilkeleri esas alınacaktır.

- Bildiri özetlerinde en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe Özet, 3-5 kelimelik Türkçe anahtar kelimeler ile Türkçe başlık ile isteğe bağlı İngilizce başlık,özet ve anahtar kelime yer almalıdır.

- Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

 

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk: 3 cm

Alt Kenar Boşluk: 3 cm

Sol Kenar Boşluk: 3 cm

Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto

Paragraf Aralığı: 6 nk

Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda Tek