III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Nevşehir; mucize doğa olaylarıyla, geçmişinden günümüze kültürel değer ifade eden eserleriyle dikkat çeken bir kenttir. Dünyaca ünlü Peri Bacaları ve Kapadokya gibi önemli turistik mekânlara sahip olan kent, onlarca gezi noktasıyla cezbedici bir özelliğe sahiptir.

Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz sempozyumumuzda sizleri Nevşehir’de görmekten mutluluk duyacağız. 25-27 Haziran 2019 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (https://www.nevsehir.edu.tr/) ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve bir RESSJOURNAL (www.ressjournal.com) organizasyonu olan RESSCONGRESS’e (Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, www.resscongress.com) siz değerli araştırmacıları davet ediyoruz.

RESSCONGRESS; nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlamayı, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu bilimsel toplantı aracılığıyla Türkiye özelinden dünya geneline ulaşarak tüm sosyal ve eğitim bilimleri alanlarındaki disiplinleri Nevşehir’de bir araya getirmek sempozyumumuzun önemli amaçlarından biridir.

Kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında; bildirilerin tam metinleri, yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri (proceeding) elektronik/basılı kitap olarak yayınlanacaktır.

Konu başlıkları; Antropoloji, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Beşeri Bilimler, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Din Bilimleri, Din Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Etnobiyoloji, Etnozooloji, Etnokültür, Felsefe, Finans, Gazetecilik ve Medya, Güzel Sanatlar, Halkla İlişkiler, Hukuk, İktisat, İlahiyat, Temel Eğitim, Yüksek Öğretim, İşletme, Kadın Araştırmaları, Kamu Yönetimi, Kütüphanecilik, Maliye, Mimari, Müze Çalışmaları, Müzik, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Psikoloji, Resim, Sanat ve Sanat Eğitimi, Sağlık Bilimleri, Sinema-TV, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Spor Bilimi ve Eğitimi, Su Ürünleri Politikaları ve İstihdamı, Tarih, Tarım Politikaları ve İstihdamı, Tıp Tarihi ve Halk Hekimliği, Turizm Çalışmaları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Halk Bilimi, Türkçe Eğitimi, Uluslararası İlişkiler ve sosyal bilimlerin diğer alanlarını kapsamaktadır.

Sempozyum kapsamında ayrıca uluslararası karma resim sergisi düzenlenecektir. Sempozyuma resim gönderen katılımcıların çalışmaları Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen çalışmalar sempozyum süresince sergilenecektir. Kabul edilen çalışmalar kongre merkezinde 25-27 Haziran 2019 tarihleri arasında sergilenecektir. Sergilenen çalışmalar için e-katalog hazırlanacaktır.

Önemli Tarihler
Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 01.02.2019
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 01.06.2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 02.06.2019
Kongre Kayıt ve Ödeme Son Tarih 17.06.2019
Kongre Programını İlanı: 19.06.2019
Kongre Başlangıç Tarihi: 25.06.2019
Kongre Bitiş Tarihi: 27.06.2019
Tam Metin Gönderme Son Tarihi: 01.08.2019

Fotoğraflar


Konuşmacılar

Prof.Dr. Habiba Chohra

Cezayir-Ağvat Üniversitesi

Prof.Dr. Mahir Alabbasi

Irak Diyala ÜniversitesiProf.Dr. Luma Albarzanci

Irak Diyala Üniversitesi

Prof.Dr. Omar Alharapca

Ürdün Albalka Üniversitesi

Prof.Dr.Hani Alyas Khadher

Friedrich-Schiller Universität –Jens/Germany

Prof.Dr.Ali Yakıcı

Türkiye-Gazi Üniversitesi

Prof.Dr. Akif Akkuş

Türkiye-Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Doç.Dr. Ökkeş Kesici

Türkiye-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Haberler & Duyurular


III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra yayınlanacak ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

 • 01.02.2019

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç

 • 01.06.2019

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş

 • 02.06.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

 • 17.06.2019

  Kongre Kayıt ve Ödeme Son Tarih

 • 19.06.2019

  Kongre Programını İlanı

 • 25.06.2019

  Kongre Başlangıç Tarihi

 • 27.06.2019

  Kongre Bitiş Tarihi

Sponsorlar

Kapat